ტანვარჯიშის საერთაშორისო ფედერაციის მსაჯების ონლინე ტესტირების განრიგი.

ტესტირების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მოქმედ მსაჯს შეუნარჩუნდება ის კატეგორია რომელიც ეხლა აქვს და ახალ მსაჯს მიენიჭება მხოლოდ მე-4 კატეგორია!