ქ.თბილისის თასის გათამაშება სპორტულ აკრობატიკაში

8.11.2014 შაბათს ჩატარდა ქ.თბილისის თასის გათამაშება სპორტულ აკრობატიკაში. მონაწილეობას იღებდა 85 სპორტსმენი (I, II და III მოზარდთა თანრიგი, საერთაშორისო პროგრამით). გამოვლინდნენ გამარჯვებულები და პრიზიორები. აკრობატები დაჯილდოვდნენ თასებითა და მედლებით და ასევე ყველა მონაწილეს გადაეცა სამახსოვრო დიპლომები.

სურათები