კონსტანტინე ლაშხი

პრეზიდენტი

ტელ: 591-51-75-74

ელ-ფოსტა: geo-gymnastic@mail.ru