ტოჩიბანას სამწვრთნელო კურსი

              მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოს ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა ბატონმა ლაშხმა მიმართა ტანვარჯიშის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ ვატანაბეს ,თხოვნით, რომ მოევლინა საქართველოში იაპონელი მწვრთნელი-ექსპერტი, ჩვენი მწვრთნელებისთვის სამწვრთნელო კურსის ჩასატარებლად. ბატონი ვატანაბე დაუკავშირდა იაპონიის ტანვარჯიშის ასოციაციას  და მათ მოავლინეს კურსის  ჩასატარებლად მწვრთნელი-ექსპერტი ბატონი იასუნორი ტოჩიბა

ფოტოფოლდერი
.
სოფია (ბულგარეთი)
.
.
.