სპორტული აერობიკა

აერობიკა 1980–ანებიდან მოყოლებული იყო არა მარტო ფიზიკური ვარჯიშის შესანიშნავი საშუალება, არამედ აგრეთვე იყო უმაღლესი კლასის სპორტის სახეობა. აერობიკა წარმოადგენს : დინამიურ ნაბიჯებს, მოქნილობას, ძალას , კოორდინაციას და მუსიკალურობას ერთ რუტინულ კომპოზიციაში, რომლის ხანგრძლივობაც არის 1 წუთი და 50 წამამდე (1’30’’ ყველა კატეგორიისთვის 2013 წლიდან). არსებობს შემდეგი კატეგორიები: ინვივიდუალურები ვაჟები, ინდივილუალურები გოგონები, შერეული წყვილები, სამეულები და ჯგუფები (6 ტანმოვარჯიშე). ვარჯიში სრულდება 7X7 მ ფართზე (ფიცარნაგი––ინდივიდულაურები) , 10 X10 მ ფართი––შერეული ჯგუფები, ტრიო და ჯგუფები.