სპორტული აკრობატიკა: საქართველოს ჩემპიონატი 2019

6–7 აპრილს, თბილისში, ტანვარჯიშის ახალ არენაზე  ჩატარდა  საქართველოს ჩემპიონატი სპორტულ აკრობატიკაში.

                      ჩემპიონატაში მონაწილეობა მიიღო : თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, თერჯოლის და რუსთავის 80 აკრობატმა.

                      ჩვენი აკრობატები ასევე ჩაერთნენ თეთრი ბარათის აქციაში.

ფოტოფოლდერი
.
.
.
.
.