სპორტული აკრობატიკა 2018

24–25 თებერვალს ქ.თბილისში, დიღომში, ტანვარჯიშის არენაში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი სპორტულ აკრობატიკაში. მონაწილეობა მიიღო 80 ტანმოვარჯიშემ საქრთველოს სხვადასხვა ქალქიდან და რეგიონიდან.

სურათები