ყურადღება: სპორტული ტანვარჯიში

სპორტული ტანვარჯიშის მწვრთნელთა საყურადღებოდ: 19 ივლისს 14:00 საათზე ტარდება მწვრთნელთა გაფართოებული კრება. სპორტულ ტანავარჯიშში მწვრთნელთა დასწრება არის სავლდებულო. კრება ჩატარდება საქართველოს ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის ოფისში. (მედეა ჯუღელის N1). პრეზიდენტი: კონსტანტინე ლაშხი