.

საქართველოს ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის დელეგაცია ევროპის ტანვარჯიშის კონგერსზე ალბუფერიაში (პორტუგალია).